A fertőző betegségek okai, megelőzése, felismerése, gyógyítása.

Mentett értékekKorábbi rendezvényekAlternatív hang - 2008. július 1.

Alternatív hang – 2008. július 1.

Tisztelt Kollégák!

A Magyar Kemoterápiai Társaság hagyományosan otthont ad a mikrobiológia szakterületeinek. Rövidebb szünet után újjá szerveződött társaságunk ismét szeretne fórumot biztosítani a mikrobiológusoknak új eredményeik, törekvéseik megismertetésére, rendszeres szakmai összejöveteleik lebonyolítására.

Ennek első lépéseként meghívjuk Önt és kedves munkatársait 2008.szeptember 30-án, délelőtt 10 órakor a Szent László Kórház (Budapest IX., Gyáli út 5-7) Dísztermében kezdődő egynapos konferenciánkra.

„ALTERNATÍV HANG”

Részletes program:

  • Falus András (Semmelweis Egyetem, Budapest): Rendszerelmélető biológia; módszer és koncepció
  • Pósfai György (Szegedi Biológiai Központ, Szeged): Szintetikus biológiai törekvések
  • Márialigeti Károly (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): A molekuláris technikák hatása a mikrobiális taxonómia (és ökológia) fejlődésére
  • Kovács Kornél (Szegedi Tudományegyetem, Szeged): A megújuló energiatermelés biológiai kérdései
  • Maráz Anna (Corvinus Egyetem, Gödöllő): A mikróbák nem ismernek határokat: együttmőködési lehetőégek és kényszer a patogének kutatásában
  • Emődy Levente (Pécsi Tudományegyetem, Pécs): Patogenomikai kutatások és a gyakorlati alkalmazás lehetőségei
  • Barcs István (Semmelweis Egyetem, Budapest): Klinikai mikrobiológiai diagnosztika és kutatási kényszer

Budapest, 2008. július 1.

„Mint elszabadult boszorkányutasok,
kergetik egymást három csodaszülöttje az
emberben lakó szellemnek: elıl a
laboratórium géniusza, aki szinte vaktában,
megszállottan, az intuició
magnéziumlobbanásában egyre-másra
produkálja magát a jelenséget, amit addigi
tapasztalatunk elképzelhetetlennek,
hihetetlennek tartott volna – utána szalad,
lóhalálában és lihegve a spekuláció, hogy az
újonnan produkált (s ugyanakkor
felfedezett) jelenség alá sebbel-lobbal
elméletet építsen, olyanformán, ahogy a
váratlanul elıtörı földgáz, vagy
petróleumforrás köré építik a hevenyészett
kutat, nehogy szétvesse az egész terepet,
gondolkodásunk alaptételeit. Végre sántán,
botorkálva, el-elmaradozva a pedagógia
következik, a fizikai gondolkozásra való
nevelés, egyik lábával a korhadt múltban,
másikkal a még ingoványos jelenben.”

Karinthy Frigyes:
Szétrobbanó világok

Meghívó

Semmelweis óta nem halnak meg tömegesen gyermekágyi lázban az asszonyok. Ebben az esetben az értetlenség, szűklátókörűség eredménye mindössze annyi, amennyien előtte haltak meg fölöslegesen.

A máglyán elégetett kuruzsló asszonyra gondolok, aki néhány perccel azelőtt, hogy meggyújtották talpa alatt a máglyát, elmondta bíráinak a titkát. Az egyetlen varázsszert, amelyhez folyamodott. Varázslata annyi volt, hogy szerszámait ugyanúgy megfőzte használat előtt, mint az ételét. Így tiltott beavatkozásainak nem voltak halálos áldozatai akkor, amikor a szülésbe sokan belehaltak.

Nem ő tehetett arról, hogy az ítélkezők kiváncsisága nem terjedt tovább. Nem töprengtek összefüggéseken.

Mit tettek?

Kiadták a történelem folyamán oly sokszor kiadott parancsot: gyújtsák meg a máglyát. S evvel, csupán evvel az egyetlen ítéletvégrehajtással halálra ítélték azok nagy részét is, akik Semmelweisig gyermekágyi lázban meghaltak
Fejes Endre: Gondolta a fene

Hírek

Riport

További tartalmaink