Infekciókontroll a hazai bentlakásos szociális intézményekben

Írta: Szabó Rita

A multirezisztens kórokozók megjelenése, a fertőzések előfordulása és az antimikrobiális szerek használata kihívást jelent a bentlakásos szociális intézmények számára, az infekciókontrollra azonban kevés figyelmet fordítanak. Vizsgálatunk célja a hazai bentlakásos szociális intézmények (a továbbiakban: intézmények) infekciókontroll tevékenységeinek vizsgálata volt. Összesen 270 (18%) kérdőív érkezett vissza. Annak ellenére, hogy infekciókontroll az intézmények 50%-ában élvez prioritást, csak 10%-uk alkalmazott szakirányú végzettséggel rendelkező szakembert.  A legnagyobb problémát az influenza (36,2%) és a fertőző betegségben szenvedő ellátottak elkülönítése (45,2%) jelenti. Az eredményeink alapján mielőbb szükség van az infekciókontroll képzések, irányelvek és programok bevezetésére ezen intézményekben. 

Az időskorral összefüggő változások (pl. mozgáskorlátozottság, inkontinencia, demencia), illetve az egészségügyi ellátórendszer változása (pl. korábbi kórházi kibocsátás) miatt hazánkban is egyre többen élnek bentlakásos szociális intézményekben (a továbbiakban: intézmények) (1-2).

A fenti változásokon túlmenően a krónikus betegségek, bizonyos gyógyszerek (pl. szedatívumok) használata, az invazív orvosi eszközök alkalmazása (pl. húgyúti katéter), illetve az intézményekben előforduló problémák (pl. szoros kontaktus, preventív intézkedések hiánya) együttesen és külön-külön is megnövelik az ellátottak fertőzések iránti fogékonyságát, melyek előfordulása hasonló a kórházakban mért fertőzések gyakoriságához (3-6).

Ennek következtében az antimikrobiális szerek használata is kiterjedt, melynek legfontosabb „mellékhatása” az antimikrobiális rezisztencia kialakulása, így a multirezisztens kórokozók (pl. methicillin rezisztens Staphylococcus aureus – MRSA, penicillin rezisztens Streptococcus pneumoniae) megjelenése és elterjedése (7-11). Az intézményekben ennek ellenére nem fordítanak kellő figyelmet az infekciókontroll tevékenységekre (12-14).

A vizsgálat célja az volt, hogy az intézmények infekciókontroll tevékenységeinek átfogó felmérése által iránymutatást kapjunk a nemzeti szinten szükséges beavatkozások kezdeményezéséhez és végrehajtásához.

Módszer

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) által nyilvántartott intézmények (pl. idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, fogyatékosok otthona, rehabilitációs intézmény) vezetőit kértük fel a vizsgálatban való önkéntes és anonim részvételre.

Az infekciókontroll tevékenységekre vonatkozó adatatok gyűjtése 2013. szeptember és november között történt egy 26 kérdésből álló kérdőív segítségével. A kérdőív négy fő témakört tartalmazott (demográfiai jellemzők, infekciókontroll tevékenységeket végző személy/személyek, infekciókontroll tevékenységek, infekciókontroll programok és prioritások).

Az adatbevitel és a leíró statisztikai elemzés az EpiData (Version 3.1) statisztikai program használatával történt.

Eredmények

Összesen 1510 intézmény vezetőjének küldtük el a kérdőívet, melyből 270 értékelhető kérdőív érkezett vissza. A válaszadási arány 18% volt.

Az intézmények többsége idősek otthona (62,6%) volt, jellemzően állami fenntartással (51,5%) (I. táblázat). A férőhelyek átlagos száma 116 (terjedelem: 8-991 férőhely) volt. Elkülönítésre is alkalmas egyágyas szobával az intézmények csupán 3,7%-a rendelkezett. Az átlagos ágykihasználtság 96,9% volt. Az összes, ápolói-gondozói tevékenységet végzők közül a szakápolói végzettséggel rendelkező dolgozók átlaga 58,4% volt (I. táblázat).

Infekciókontroll tevékenységeket végző személy/személyek

Az intézmények 10%-ában alkalmaztak infekciókontroll feladatokkal megbízott szakorvost vagy szakképzett ápolót; 11%-ban két személy végezte az infekciókontroll tevékenységeket. 55,6%-ban ez/ezek a személy/ek az intézmények saját alkalmazottai voltak: 48,2%-uk ápolói végzettséggel, 22,2%-uk orvosi diplomával rendelkezett, 59,3%-ának azonban nem volt szakirányú végzettsége. Az infekciókontroll feladatokkal megbízott személyek többnyire részmunkaidőben (85,2%), átlagosan heti 11 órában (terjedelem: 1-40 óra) végzik ezeket a tevékenységeket az oktatási (39,1%), ápolási (34,8%), adminisztrációs (30,4%) és orvosi (26,1%) és egyéb feladataik mellett.

Infekciókontroll tevékenységek

A leggyakrabban végzett infekciókontroll tevékenység a dolgozók együttműködési hajlandóságának vizsgálata (kézhigiéne és takarítás) (27,1%), a járványok és a fertőző betegségek surveillance-a (26,5%), a dolgozók egészségi állapotának nyomon követése (25,8%) és a fertőzések megelőzésére szolgáló módszerek (pl. kézhigiéne) oktatása (20%).

Infekciókontroll bizottság csak kilenc intézményben (3,3%) volt. Ezen intézmények leggyakrabban évente (77,8%) hívják össze az infekciókontroll bizottságot. Állandó tagja a bentlakásos szociális intézmény igazgatója (88,9%), ápolási igazgatója (77,8%) és orvosigazgatója (55,6%).

Az intézmények leggyakoribb infekciókontroll tevékenysége (a szakemberek alkalmazásától függetlenül) a fertőzésben szenvedő ellátottak nyilvántartása (46,7%), a surveillance eredmények ismertetése az ápolókkal, orvosokkal, részleg – és intézményvezetőkkel (28,9%; 28,5%; 27%; 25,6%), illetve a fertőzések előfordulásáról összegzések készítése (19,6%) (1. ábra).

Írott protokollokat leggyakrabban a takarításra (85,9%), a kézhigiénére (84,4%) és a biztonságos injekciózásra (79,6%) alkalmaznak az intézményekben (2. ábra).

Az infekciókontroll témájában leggyakrabban előadásokat (37,4%) tartanak a közvetlen ellátást végző dolgozóknak, jellemzően évente (40%), illetve fertőzés vagy járvány esetén (27,4%). Az intézmények 12,9%-ában azon dolgozók számára is nyújtanak infekciókontroll képzést, akik közvetlenül nem vesznek részt az ellátásban (pl. dietetikus, logopédus), valamint az ellátottak és a látogatóik számára oktatási anyagokat (pl. kézhigiéne) biztosítanak (30,7%). Ha az intézmények anyagi lehetőségei megengedik, az infekciókontroll tevékenységgel foglalkozó szakemberek 55,9%-a, illetve a közvetlen ellátást végző dolgozók 77,8%-a részt vehet szakirányú képzéseken és konferenciákon. A dolgozók 64,8%-a venne részt infekciókontroll képzéseken a saját intézményében, míg a fővárosban lévő országos intézetekben lévő képzésekre csak a dolgozók 5,5%-a jutna el. Az intézmények vezetői leginkább az általános infekciókontroll tevékenységek (a fertőzések megelőzése, izoláció, surveillance módszerek, védőeszközök használata, védőoltások), a fertőzések (hepatitis, HIV/AIDS, húgyúti fertőzések, scabies), a kézhigiéne, a multirezisztens kórokozók (MRSA), az enterális fertőzések (calicivírus és Clostridium difficile okozta fertőzések), illetve a fertőtlenítés és a takarítás témaköreiben igényelnének képzéseket.

A multirezisztens kórokozókkal kapcsolatos leggyakoribb intézkedés a kórház és a betegszállítást végző személyzet tájékoztatása az ellátott multirezisztens kórokozó okozta fertőzéséről (75,9%), a Clostridium difficile-vel fertőzött ellátottak egyágyas szobákban történő elkülönítése (61,9%), valamint a multirezisztens kórokozókkal fertőzött vagy kolonizált ellátottak elkülönítésének szabályozása (45,6%). Az újonnan felvételre kerülő ellátottak esetében csak az intézmények 12,6%-ában végeznek MRSA szűrővizsgálatot.

Amennyiben egy ellátottnak Clostridium difficile okozta fertőzése van, a közvetlen ápolását végző dolgozók a kezeik tisztítására leggyakrabban alkoholos kézfertőtlenítő szerrel történő kézfertőtlenítést alkalmaznak (67,1%), holott ez nem távolítja el a kórokozó spóráit. A Clostridium difficile Gram-pozitív, spóraképző baktérium. Vegetatív formája a szabad levegőn hamar elpusztul, de az általa termelt spórák ellenállnak a hőhatásnak, a szárításnak és kémiai anyagoknak, beleértve az alkoholos kézfertőtlenítő szereket is. A Clostridium difficile okozta fertőzésben szenvedő beteg ellátása esetén a dolgozóknak fertőtlenítő kézmosást, azaz fertőtlenítő hatású folyékony szappannal történő kézhigiénés tevékenység kell végezniük, mivel ez a kézhigiénés módszer alkalmas a Clostridium difficile spórák mechanikus úton történő eltávolítására.

A vizsgálatban részt vevő intézményekben a dolgozók együttműködési hajlandóságát leginkább a fertőtlenítés/takarítás (40%), a kézhigiéne (36,7%), illetve az antimikrobiális szerek felírása (35,9%) esetén mérik, ezek eredményeit azonban csak az intézmények 28,1%-ában ismertetik a dolgozókkal.

Az immunizáció vonatkozásában csak az 28,5%-ának infekciókontroll programjában szerepel a dolgozókra vonatkozó védőoltások előírása, illetve nyomon követése. A dolgozók számára a hepatitis B és a szezonális influenza elleni védőoltás csak az intézmények 64,1%-ában, illetve 8,9%-ában kötelező. 

Infekciókontroll prioritások és problémák

A vezetők 75,6%-a állítja azt, hogy támogatja az intézményi infekciókontroll programok megvalósulását, ennek ellenére az infekciókontroll csak az intézmények 50%-ában élvez prioritást.

A legnagyobb problémát az influenza (36,2%), a Clostridium difficile és a calicivírus okozta fertőzések (17,4% és 14,2%), valamint a húgyúti fertőzések (13,8%) jelentik. Emellett jelentős kihívás a fertőzött ellátottak elkülönítése (45,2%), a takarítás (14,8%) és a járványok menedzselése (14,1%).

Összefoglalás

A multirezisztens kórokozók és a fertőzések előfordulása, valamint az antimikrobiális szerek használata gyakori az ellátottak között (15-19). Hazánkban a fertőzések és az antimikrobiális szerek prevalenciája 2,1% és 1,3% (20-26) alacsonyabb, azonban más észak-amerikai és európai vizsgálatok eredményeihez hasonlóan jellemző a fluoroquinolonok empirikus módon, terápiás célból történő túlzott használata (20-26). Ez napjainkban a fluorokinolonokkal szemben rezisztens, súlyosabb megbetegedéseket okozó új Clostridium difficile törzs, a 027 ribotípus miatt egyre nagyobb problémát jelent (27-28).

A fentiek miatt az infekciókontroll tevékenységekkel szemben támasztott elvárások ezekben az intézményekben hasonlóak a kórházi követelményekhez. Hazánkban jelenleg csak a járóbeteg-szakellátást nyújtó önálló rendelőintézetek és a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában fogalmazódnak meg elvárások (pl. kórházhigiénés szakemberek száma, kötelezően jelentendő fertőzések), azonban az infekciókontroll tevékenységre a bentlakásos szociális intézményekben is szükség van (29).

A vizsgálatunk eredményei alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az infekciókontroll tevékenység (azaz, a fertőzéseknek, az antimikrobiális szerek felhasználásának és a multirezisztens kórokozóknak a surveillance-a; a kockázati tényezők meghatározása és minimalizálása; a megelőző tevékenységek; a fertőzések és a regisztrálását és kivizsgálása; valamint a dolgozók infekciókontroll tevékenységekkel kapcsolatos oktatása) – más országokhoz hasonlóan – nem jellemző a hazai intézményekben (30-31).

Ezen, az infekciókontroll szakemberek segítségével megvalósítható tevékenységek által a fertőzések száma jelentősen csökkenthető (32). Hazánkban azonban csak az intézmények 10%-ában alkalmaznak szakirányú végzettséggel rendelkező személyeket, melyek legfőbb feladata a dolgozók együttműködési hajlandóságának vizsgálata, a surveillance és a dolgozók egészségi állapotának nyomon követése. Szakértői ajánlások alapján a bentlakásos szociális intézményekben 250 ágyanként egy teljes munkaidőben dolgozó infekciókontroll szakemberre van szükség (33-34), azonban hazánkban ez jelenleg nem megoldott. További problémát jelent, hogy e személyek 59,3%-ának nincs infekciókontroll szakképzettsége.

Jelentős kihívást jelent az infekciókontroll témakörében tartott oktatások alacsony száma, a Clostridium difficile okozta fertőzés esetén az alkoholos kézfertőtlenítő szerrel végzett kézfertőtlenítés gyakorisága, az együttműködési hajlandósági eredmények ismertetésének hiánya, a dolgozók immunizációjának alacsony százaléka, valamint a fertőző megbetegedésben szenvedő ellátottak elkülönítése, a takarítás és a járványok menedzselése.

A vizsgálatban való részvétel önkéntes és anonim volt, ezért az eredmények nem tükrözik reprezentatívan a hazai helyzetet. Ennek ellenére a vizsgálat lehetőséget teremtett arra, hogy felhívjuk az intézményvezetők figyelmét az infekciókontroll tevékenységek fontosságára.

Az infekciókontroll rendkívül fontos intézményi feladat, mely egyrészt gazdasági kérdés, másrészt szorosan összefügg az ellátottak biztonságával és elégedettségével, illetve az ellátást végző intézményről kialakuló képpel. Ennek kivitelezésében jelentős felelőssége van az intézmények vezetőinek egy olyan munkacsoport létrehozásával, melynek fő feladata a fertőzések és az antimikrobiális szerek használatának folyamatos monitorozása, az adatok rendszeres feldolgozása és értékelése, az eredmények továbbítása a vezetők felé, illetve a dolgozók rendszeres oktatása. Továbbá javulhat a dolgozók prevencióval kapcsolatos tudása és higiénés szemlélete, csökkenhetek az intézményi költségek (pl. fertőtlenítő mosás és takarítás), illetve pozitívan alakulhatnak az elégedettségi mutatók.

Az eredmények alapján szükséges az Országos Epidemiológiai Központ szakértői által kidolgozott módszertani levelek (pl. A kézhigiéne gyakorlata az egészségügyi és az ápolást végző szociális szolgáltatásokban, Módszertani levél a Clostridium difficile fertőzések diagnosztikájáról, terápiájáról és megelőzéséről, Módszertani levél a methicillin/oxacillin rezisztens Staphylococcus aureus fertőzések megelőzésére) megismertetése az intézmények dolgozóival, valamint részvételük biztosítása az igényeikhez igazított akkreditált képzéseken (pl. Infekciókontroll a szociális intézményekben, Kézhigiéne a szociális ellátást nyújtó intézményekben).

2016-tól a Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendszer (NNSR) részeként surveillance modul kerül bevezetésére, melybe a fertőzések és az antimikrobiális szerek használatára vonatkozó prevalencia adataikat rögzíthetik önkéntes módon az intézmények. A surveillance modul célja az országos epidemiológiai trendek nyomon követése, illetve az eredmények alapján a szükséges intervenciók kidolgozása az ellátás biztonságának fejlesztésére. Intézményi szinten pedig nagyon fontos szerepet játszik az infekciókontroll tevékenységek prioritásainak meghatározásában.

Összefoglalva, az infekciókontroll szakemberek alkalmazásával a bentlakásos szociális intézmények képesek lehetnek megfelelni az infekciókontroll követelményeinek és megvalósíthatják az ellátottak és a dolgozók infekciók elleni védelmét.

Köszönetnyilvánítás

A szerző köszönetet mond az önkéntesen részt vevő bentlakásos szociális intézmények vezetőinek, akik munkájukkal hozzájárultak a vizsgálat elvégzéséhez.

Irodalom:

 1. Health at Glance 2013: OECD Indicators. Organization for Economic Co-operation and Development. Paris, 2013. pp. 169-187.
 2. Magyar Statisztikai Évkönyv, 2012. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 2013. pp. 132-133.
 3. Gavazzi G, Krause K.H.: Ageing and infections. Lancet. Infect. Dis. 2002. 2. 659-666
 4. Suetens C.: Healthcare-associated infections in European long-term care facilities: how big is the challenge? Euro. Surveill. 2012. 17. pii=20259
 5. Lim C.J., Cheng A.C., Kennon J, et al.: Prevalence of multidrug-resistant organisms and risk factors for carriage in long-term care facilities: a nested case-control study. J. Antimicrob. Chemother. 2014. 69. 1972-1980
 6. Lim C.J., McLellan S.C., Cheng A.C., et al.: Surveillance of infection burden in residential aged care facilities. Med. J. Aust. 2012. 196. 327-331
 7. Murphy C.R., Hudson L.O., Spratt B.G., et al.: Predicting high prevalence of community methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains in nursing homes. Control. Hosp. Epidemiol. 2013. 34. 325-326
 8. Horner C, Parnell P, Hall D, et al.: Meticillin-resistant Staphylococcus aureus in elderly residents of care homes: colonization rates and molecular epidemiology. J. Hosp. Infect. 2013. 83. 212-218
 9. Jans B, Schoevaerdts D, Huang T.D., et al.: Epidemiology of multidrug-resistant microorganisms among nursing home residents in Belgium. PLoS. One. 2013. 8. e64908
 10. Stánitz É, Tompity T, Ungvári E, et al.: MRSA-kolonizáció felderítése időskorúak otthonában. LAM. 2013. 23. 198-202
 11. Kramer A, Assadian O, Helfrich J, et al.: Questionnaire-based survey on structural quality of hospitals and nursing homes for the elderly, their staffing with infection control personal, and implementation of infection control measures in Germany. GMS. Hyg. Infect. Control. 2013. doi:10.3205/dgkh000211
 12. Zoutman D.E., Ford B.D., Gauthier J.: A cross-Canadian survey of infection prevention and control in long-term care facilities. Am. J. Infect. Control. 2009. 37. 358-363
 13. Szabó R, Böröcz K.: Infekciókontroll tevékenység és antibiotikum politika a bentlakásos szociális intézményekben. IME. 2013. 13. 24-27
 14. Szabó R.: Infection control personnel and implementation of infection control measures in Hungarian long-term care facilities: national results from a European-wide survey. Int. J. Infect. Control. 2014. 10. 1-5
 15. Eilers R, Veldman-Ariesen M.J., Haenen A, et al.: Prevalence and determinants associated with healthcare-associated infections in long-term care facilities (HALT) in the Netherlands, May to June, 2010. Euro. Surveill. 2012. 17. pii=20252
 16. Moro M.L., Mongardi M, Marchi M, et al.: Prevalence of long-term care acquired infections in nursing and residential homes in the Emilia-Romagna Region. Infection. 2007. 35. 250-255
 17. Heudorf U, Boehlcke K, Schade M.: Healthcare-associated infections in long-term care facilities (HALT) in Frankfurt am Main, Germany, January to March 2011. Euro. Surveill. 2012. 17. pii=20256
 18. Mathei C, Niclaes L, Stuetens C, et al.: Infections in residents of nursing homes. Infect. Dis. Clin. North. Am. 2007. 21. 761-772
 19. Eriksen H.M., Iversen B.G., Aavitsland P.: Prevalence of nosocomial infections and use of antibiotics in long-term care facilities in Norway, 2002 and 2003. J. Hosp. Infect. 2004. 57. 316-320
 20. Szabó R, Böröcz K.: Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, antibiotikum-használat és infekciókontroll a szociális intézményekben – A HALT-2 projekt hazai eredményei. 2013. 20. 469-473
 21. Szabó R, Böröcz K.: Fertőzések és antibiotikumhasználat a hazai bentlakásos szociális intézményekben. Orv. Hetil. 2014. 155. 911-917
 22. Szabó R, Böröcz K.: Antimicrobial use in Hungarian long-term care facilities: High proportion of quinolone antibacterials. Arch. Gerontol. Geriatr. 2014. 59. 190-193
 23. Szabó R, Böröcz K.: Infections and antimicrobial use among institutionalized residents in Hungary: increasing need of microbiological surveillance. Acta. Microbiol. Immunol. Hung. 2015. 62. 29-44
 24. Pakyz A.L., Dwyer L.L.: Prevalence of Antimicrobial Use among United States Nursing Home Residents: Results from a National Survey. Infect. Control. Hosp. Epidemiol. 2010. 31. 661-662
 25. Petterson E., Vernby A., Moltstad S., et al.: Infections and antibiotic prescribing in Swedish nursing homes: A cross-sectional study. Scand. J. Infect. Dis. 2008. 40. 393-398
 26. D’Agata E., Mitchell S.L.: Patterns of antimicrobial use among nursing home residents with advanced dementia. Arch. Intern. Med. 2008. 168. 357-362
 27. Chopra T, GoldsteinJ.C.: Clostridium difficile Infection in Long-term Care Facilities: A Call to Action for Antimicrobial Stewardship. Clin Infect Dis. 2015. 60(suppl 2). S72-S76
 28. Jump R.L.P., Donskey C.J.: Clostridium difficile in the Long-Term Care Facility: Prevention and Management. Geriatr. Rep. 2015. 4. 60-69
 29. 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről
 30. Loeb M.B., Crafen S, McGeer A, et al.: Risk Factors for Resistance to Antimicrobial Agents among Nursing Home Residents. Am. J. Epidemiol. 2003. 157. 40-47
 31. Zimmerman S, Gruber-Baldini A.L., Hebel J.R., et al.: Nursing home facility risk factors for infection and hospitalization: importance of registered nurse turnover, administration, and social factors. J. Am. Geriatr. Soc. 2002. 50. 1987-9195
 32. Haley R.W., Culver D.H., White J.W., et al.: The efficacy of infection surveillance and control programs in preventing nosocomial infections in U.S. hospitals. Am. J. Epidemiol. 1985. 121. 182-205.
 33. Morrison J.: Health Canada, Nosocomial and Occupational Infections Section. Development of a resource model for infection prevention and control programs in acute, long term, and home care settings: conference proceedings of the Infection Prevention and Control Alliance. Am. J. Infect. Control. 2004. 32. 2-6
 34. O’Boyle C, Jackson M, Henly S.J.: Staffing requirements for infection control programs in US health care facilities: Delphi project. Am. J. Infect. Control. 2002. 30. 321-333

Eredeti megjelenés: Egészségtudomány, 2016, 60(3), 88-99.