Május 5. – A kézhigiéné világnapja

dr. Szabó Rita

Egészségnevelő programok

A kisgyermekkortól kezdődő egészségnevelés – melynek szerves része a megfelelő kézhigiénés gyakorlatra nevelés – elsődleges célja az egészségkultúra kialakítása, melynek hatására a gyermek képessé válik arra, hogy aktívan, tudatos és felelősségteljes módon részt vegyen a saját egészségének megőrzésében. Másodlagos célja, hogy a megszerzett ismereteket, tudást a gyermekek közvetítsék a szülők és a családtagok számára, így a nevelés-oktatás során kialakított szokások pozitív hatásai a társadalom számára is előnyössé váljanak (pl. csökken az emésztőrendszeri és légúti fertőzések előfordulási gyakorisága). Az alábbiakban a nemzetközi és hazai kézhigiénés programokat mutatjuk be.

A Kézmosás Világnapja – október 15.

A Kézmosás Világnapja több nemzetközi szervezet – köztük az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermek Gyorssegélyalapjának (United Nations International Children’s Emergency Fund – UNICEF) – kezdeményezésére 2008-ban szerveződött azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a szappannal történő kézmosás fontosságára a fertőző betegségek megelőzésében (1. ábra).

1. ábra. A Kézmosás Világnapjának logója

 1. ábra. A Kézmosás Világnapjának logója

Minden évben különböző témák (pl. az egyének ösztönzése a kézmosási szokás kialakításában, a kézmosás előnyeinek hangsúlyozása a nevelés-oktatás során, az egészségügyi dolgozók befolyásoló hatása) köré szerveződik az aktuális program, bár a szlogen („Védd az egészséged – moss kezet”) változatlan. 2016-ban 125 ország 213 millió ember vett részt különböző módokon (pl. előadások hallgatása, kampányfilmek megtekintése) a Kézmosás Világnapjának rendezvényein (2. ábra).

2. ábra. A Kézmosás Világnapján részt vevő, regisztrált országok 2016-ban

2009 óta számos magyarországi iskolában rendeznek különböző játékos programokat október 15-én, melyek hangsúlyozzák a pedagógusok, a gyermekek, valamint szülők, családtagok számára, hogy ez az egyszerű módszer akár életeket is menthet. A Kézmosás Világnapja alkalmából a Bem József Általános Iskola számos programja mellett dalszövegíró versenyt is hirdetett. Az alábbi vers Szauer Dániel Mihály munkája:

Ez a dolog csak 5 perc az egész,
Addig sem lustálkodsz vagy mással henyélsz.
Kihagyni vétek,
Most csorognak a rímek,
mint a csapból a víz.
mely most már gombnyomásra zúdul így.
Először is végy egy szappant, mely ápol és tisztít.
De vigyázz, mert ha a szemedbe kerül, lecsaphatsz egy hisztit.
Utána szappanos kezed lemosod,
aztán a szappant elrakod,
végül kezedbe veszel egy törölközőt,
és tiszta kézzel hívod a következőt.
És miért az egész?
Minek tisztaságit hozni?
Mert  fontos kezet mosni!
Hogy attól leszel-e beteg, nem tudni,
viszont  az egészséged fontos, nem árt rá vigyázni.
Mert akár egy hétig is nyomhatod az ágyat,
és ebben te vagy a hibás.
Hogy könnyelmű voltál,
pedig alkalom ezerszer is volt rá.
                                             

A Kézhigiéné Világnapja – május 5.

Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) 2005-ben elindította a „Tiszta betegellátás – Biztonságosabb betegellátás” (Clean Care is Safer Care) elnevezésű programját az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések gyakoriságának csökkentése érdekében. A program legfontosabb eleme a kézhigiénés gyakorlat fejlesztése ajánlások és technikai útmutatók alapján. A program részeként, 2009 óta a Kézhigiéne Világnapján, május 5-én a tagországokban megrendezésre kerül a „MENTS ÉLETEKET: moss kezet” (SAVE LIVES: Clean Your Hands) szlogenű kampány, minden évben más kiemelkedő fontosságú téma köré szerveződve. 2017-ben az antibiotikum rezisztenciára hívják fel a figyelmet, hiszen az egészségügyi dolgozók (betegek, látogatók) a nem megfelelő kézhigiénés gyakorlat következtében terjeszthetik az antibiotikumoknak ellenálló, rezisztens baktériumokat (3. ábra).

 

 1. ábra. A Kézhigiéné Világnapjának 2017. évi logója

Magyarországon 2010-ben került első alkalommal megrendezésre a Kézhigiénés Világnap az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az Országos Epidemiológiai Központ szervezésében, melynek célja a legújabb kutatási és fejlesztési eredmények, illetve a hazai „jó gyakorlatok” bemutatása. A Kézhigiéné Világnapján számos egészségügyi intézmény nemcsak a betegeknek, a látogatóknak és a dolgozóknak szervez programot, hanem a gyermekek számára is (pl. rajzverseny).

e-Bug

Az e-Bug 2006-ban, az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága (European Comission’s Health and Consumer Protection Directorate General, DG SANCO) által kiírt európai uniós pályázat nyomán 18 tagállam – köztük Magyarország – közreműködésével jött létre (4. ábra). 2014-re további nyolc tagállammal és Szaúd-Arábiával bővült az e-Bug hálózat (5. ábra).

 1. ábra. Az e-bug logója

5. ábra. Az e-bug hálózat országai 

Az e-Bug egy mindenki számára ingyenesen elérhető oktatási segédanyag, melynek segítségével a 6-15 éves gyermekek játékos módon, kísérletek és tesztfeladatok által ismerhetik meg a mikroorganizmusokat, a fertőző betegségeket (pl. influenza, szexuális úton terjedő betegségek), valamint azok megelőzésének lehetőségeit (pl. kézmosás, légúti higiéné, védőoltások) és a felelősségteljes antibiotikum használatot. Közvetve pedig szemléletformáló hatású (a gyermekeket, a családtagokat és a pedagógusokat egyaránt érintve), felkelti a figyelmet az egészségtudatos magatartás iránt.

Az iskolai tanítás során és az otthon is használható oktatási anyagok és feladatok igazodnak a célcsoportok (6-10 és 11-15 éves gyermekek) tudásszintjéhez és életkori sajátosságaihoz. A tanórák (pl. környezetismeret, természetismeret, biológia, egészségtan, osztályfőnöki óra, délutáni foglalkozás) keretében a pedagógusok felhasználhatják az e-Bug kapcsolódó tananyagait. A magyar nyelven is elérhető, dinamikusan bővülő honlap két letölthető tartalmú részből áll: az egyik a gyermekeknek, a másik a tanároknak szól (6. ábra). A tanári segédanyagok az ismeretek átadását megkönnyítő háttér-információkat, részletes óravázlatokat, PowerPoint prezentációkat, animációkat, kísérletleírásokat, bemutató-filmeket, plakátokat és tanulói feladatlapokat tartalmaznak, a gyermekeknek szóló részben pedig szórakoztató módon megírt tudnivalók, játékok és ellenőrző kérdések vannak.

 1. ábra. Az e-bug honlapja (e-bug.eu)

Hazánkban 2014 februárjában indult el az e-Bug program az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinálásával. Az iskolák számára történő bemutatása és használatának bevezetése a kormányhivatalok népegészségügyi szakemberei segítségével valósul meg.

 

Apró kezekben az egészség

2015-ben, a Kézmosás Világnapja alkalmából kísérleti jelleggel három budapesti óvodában elindult az „Apró kezekben az egészség” elnevezésű óvodai egészségfejlesztési program az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Tanító- és Óvóképző Kar Természettudományi Tanszék szakértőinek segítségével és a Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályának szakmai koordinációjával, valamint a Dettol támogatásával (7. ábra). Az egészségnevelő program elsődleges célja – a személyi higiéné fontosságának tudatosításán túlmenően – a rendszeres, megfelelően kivitelezett kézmosás elsajátítása és igénnyé formálása. Másodlagos cél a szülők és a családtagok elérése a programban részt vevő gyerekek közvetítésével, hiszen az egészségnevelés csak úgy lehet eredményes, ha a szülők, családtagok is partnerek ebben és az óvodában kialakított szokásokat a gyermekek otthon is gyakorolhatják. Az edukáció során az óvodások játékos formában tanulják meg, hogy miért, mikor és hogyan kell kezet mosni, majd a kézmosás hatékonyságát ellenőrző doboz („varázsdoboz”) segítségével ellenőrzik, hogy alaposan mosták-e meg a kezeiket.

 1. ábra. Az „Apró kezekben az egészség” logója

 

Felhasznált irodalom

 • Global Handwashig Day. Elérhető: http://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/about-ghd/
 • Handwashing Promotion. UNICEF, 2013. Elérhető: https://www.unicef.org/wash/files/M_and_E_Toolkit_.pdf
 • Kézmosás Világnapja. Elérhető: http://www.bem-iskola.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=2
 • e-Bug. Elérhető: e-bug.eu
 • e-Bug Magyarország. Elérhető: https://www.antsz.hu/data/cms51802/Pedagogusoknak.pdf
 • Apró kezekben az egészség. Elérhető: http://ovonok.hu/2015/10/apro-kezekben-az-egeszseg/
A Belügyminisztérium támogatásával megjelent tartalom