Integrál és Möbius szalag

Új, hiánypótlónak gondolt honlap indítását határoztuk el. Hosszú vívódás előzte meg a mai napot. Azzal valamennyien tisztában voltunk, hogy a fertőzésekkel kapcsolatos ismeretek nagyon hiányosak. Az általános és középiskolában nem tanítják meg az egészségügyi alapismereteket, legalábbis olyan mélységben nem, hogy az önálló életbe kikerülve  tájékozódni tudjunk. Eldöntve, mire kell ügyelni, ha testi-lelki épségünket meg kívánjuk őrizni. Hogy ki tudjuk választani a hamis állítások korpája közül az életet jelentő búzaszemeket. Hogy felismerjük a tudományos köntösbe rejtett, veszélyes irányba terelő áltudományos útmutatásokat. A különbözni vágyás, az átlagostól eltérni akarás olyan másságok felé tár ki ajtókat, amik ugyan járhatóak, de nem oda vezetnek el, ahová induláskor kecsegtettek. Akik a tudomány állításaival szemben a szabad halálválasztás jogával élve elvetnek gyógykezelést, védőoltást, a  nehezen járható rögös út helyett a járható de kilátástalan útra lépnek.

Világunk a végtelenig megosztott. Amíg Karinthy Ferenc 1965-ben, a Kis angol-magyar illemtanban még úgy jellemzett minket, hogy Angliában a legnagyobb udvariatlanságnak számít személyes kérdéseket feltenni egy ismeretlennek, addig két magyar, ha találkozik, az első kérdéseik között egész biztosan szerepel, hogy „Mondja, maga izé…  MTK szurkoló?”  Ma már jóval élesebb törésvonalak mentén különülünk el, és a táborok között nincs átjárás. Más TV csatornákat nézünk, más sajtóból tájékozódunk, más szakértőknek hiszünk. saját elépzelt világunkba zárkózunk és hisszük róla, hogy az az egész világ.

De ahogy a valóság azokra is érvényesen hat, akik más valóságokban hisznek, úgy a fertőzések sem válogatnak.  Nincs – Karinthynál maradva – csak a Fradi és csak az MTK szurkolókat megbetegítő vírus. A vírusnak nincs agya, eszmerendszere. Nem kér sem szurkolói, sem más igazolványt. Egy ostoba fehérje-nukleinsav gombóc, ami a belekódolt lehetőségek szerint megtámadja és átprogramozza azokat a szervezeteket, néha az embert is, amelyekbe ez a lehetőség szintén bele van programozva. Találkozik a patogenitás a fogékonysággal. És a találkozó kimenetele háromesélyes. 1 – X – 2. De a tudomány segíthet befolyásolni az eredményt. Ha megfogadjuk szavát.

Az integrálás matematikai jelentését több mint négy évtizeddel az érettségi után már homály borította be. Köznyelvi értelemben viszont sok önmagában is megálló tartalom vagy irányzat bekapcsolását jelenti egyetlen vezérelv alá. Felfogásunk szerint a fertőzések és járványok megértése, megelőzése, felismerése és meggyógyítása nem lehet egy-egy orvosi tudományterület kizárólagos feladata. Még azoknak is lehet (van) benne szerepük, akiben ez talán ritkán tudatosul. Az ember a bőrétől a lelkéig egyetlen összetartozó egység. A baktérium és a vírus pedig nem tesz különbséget, ugye. Abban sem, hol támad, hol gyülekezik a döntő támadásra, és honnan merít támogatást.

A logó másik eleme, az integrál jelet követő integrandusként helyet foglaló, matematikailag egészen bizonyosan abszurd Möbius szalag. Az a képtelen, de egy papírcsíkból bárki által előállítható geometriai alakzat, aminek csak egyetlen oldala és egyetlen éle van, és bármerre indulunk el rajta, mindig visszatalálunk ugyanoda.  A végtelent is jelképezve azért került logónkba, mert oldaltól és pozíciótól függetlenül, soha be nem fejeződő küzdelmet folytatunk mi, az egészségügyre  felesküdöttek. Hiszen amíg vannak betegek, őket meg kell gyógyítani, és közben a rájuk leselkedő fertőzésektől is meg kell óvni őket. És az egészségesek egészségét is meg kell óvnunk a fertőzésektől, ahogy tanítva a félrevezető irányoktól is

Emblémánk az infekció és kontrollja közötti soha be nem fejeződő, folyamatosan végzett tevékenység. Ahogy a mesékben a sárkány levágott feje helyett kilenc másik nő, ugyanígy a fertőzések és járványok ellen elért sikert is újabb és újabb kihívások követik.

Van, lesz miről írnunk, beszélnünk. Kérjük, kövessenek minket minél többen. Segítsenek hogy segíthessünk!

4