A fertőző betegségek okai, megelőzése, felismerése, gyógyítása.

LábnyomainkRólunk írtákÚj tudományos folyóirat

Új tudományos folyóirat

A negyedévente megjelenő online tudományos-továbbképző folyóiratot olyan alapítótagok hozták létre, akik az érintett területek elismert szakemberei.

A fertőzések megelőzése, a járványok elkerülése és következményeinek enyhítése az egészségügyi rendszerek „forró pontja” világszerte, így Magyarországon is. Ezzel a kérdéskörrel foglalkozik ez az új folyóirat, amelynek első (dupla) lapszáma 2022-ben jelent meg, tudatta a kiadó közleményében.

Az infekciókontroll eredeti definíciója szerint az egészségügyi ellátással összefüggésben fellépő fertőzések felderítő-megelőző rendszere. Tágabb értelemben – mivel nem húzható határozott válaszfal közéjük – minden fertőzésre, azok okaira, illetve a megelőző tevékenységekre is kiterjeszthető. Új folyóiratunk pontosan ezt a célt tűzte ki maga elé. Olyan lapot kívánunk útjára bocsájtani, ami az egészségügy valamennyi ágának bevonását alapul véve részletesen tárgyalja mindazokat az ismereteket, folyamatokat, amelyek az infekciókontroll részét képezik, vagy fontos szempontokkal járulhatnak hozzá szemléletünk bővítéséhez. Ezt az Integráló Infekciókontroll címmel is kifejezzük, hiszen az infekciókontrollnak a kórházban és a kórházon kívül is egyaránt minden szakterületet integráló, magába foglaló tevékenységnek kell(ene) lennie.

A kiadó célja, hogy a megszűnt Infektológia és Klinikai Mikrobiológia, az Infektológiai (és Klinikai Mikrobiológiai) Társaság szakmai és továbbképző folyóirata örökébe lépve segítse a társszakmák tájékozódását, egymás irányába nyitását, a szakorvosjelöltek felkészülését a szakvizsgákra. Segíti annak bemutatását, hogy milyen további szakterületek vannak olyan tudás birtokában, amit „integrálva az infekciókontroll tevékenységi körébe”, hatékonyabbá tehetők (például csökken a műtéti sebfertőzések gyakorisága, javul a fertőző betegségek elleni átoltottsági arány). A középpontban a fertőzőbeteg és az őt ellátó szakemberek (orvosok, egészségügyi szakdolgozók, népegészségügyi szakemberek, egyéb végzettségűek) állnak – a rendelőktől a kórházakon át a laboratóriumokig és az (idős)otthonokig, felölelve szinte a teljes egészségügyi ellátórendszert.

Az Integráló Infekciókontroll tudományos-továbbképző folyóirat online jelenik meg, ingyenesen elérhető, letölthető és (megfelelően hivatkozva) szabadon terjeszthető. A 2022. utolsó negyedévében megjelent első (dupla) lapszámban a népegészségügy keretébe helyezve mutatta be a prevenciós gyakorlatokat a fertőző betegségeknél.  A hamarosan megjelenő idei első lapszám a klinikum irányából közelít a fertőzések felé, hangsúlyozva az infektológiai részvétel fontosságát az infekciókontrollban. A második lapszám fő témaköre az egészségügyi ismeretek oktatása, az ismeretterjesztés, felvilágosítás és lakossági (edukatív) kommunikáció lesz, külön figyelmet szentelve a járványkommunikáció felszínre került hiányosságaira.

A negyedévente megjelenő online tudományos-továbbképző folyóiratot olyan alapítótagok hozták létre, akik valamennyien az érintett területek elismert szakemberei (infektológus, mikrobiológus, immunológus, vakcinológus, járványügyi és népegészségügyi szakember, kórházhigiénikus, alkalmazott pszichológus, kommunikációs szakértő).  Fő célkitűzésük, hogy tudományos megalapozottságú, praktikus ismereteket közvetítő eredeti közleményeket jelentessenek meg, beleértve az esetismertetéseket is.

Mivel meggyőződésük, hogy a fertőzések elleni küzdelem nem szűkíthető le egy vagy néhány egészségügyi szakma felelősségére, fontosnak tartják a többi terület szakembereinek bevonásával megnyerni minden kórházi és járóbeteg-ellátási profil művelőjét, zárul a közlemény.

Megjelenés: Weborvos 

Semmelweis óta nem halnak meg tömegesen gyermekágyi lázban az asszonyok. Ebben az esetben az értetlenség, szűklátókörűség eredménye mindössze annyi, amennyien előtte haltak meg fölöslegesen.

A máglyán elégetett kuruzsló asszonyra gondolok, aki néhány perccel azelőtt, hogy meggyújtották talpa alatt a máglyát, elmondta bíráinak a titkát. Az egyetlen varázsszert, amelyhez folyamodott. Varázslata annyi volt, hogy szerszámait ugyanúgy megfőzte használat előtt, mint az ételét. Így tiltott beavatkozásainak nem voltak halálos áldozatai akkor, amikor a szülésbe sokan belehaltak.

Nem ő tehetett arról, hogy az ítélkezők kiváncsisága nem terjedt tovább. Nem töprengtek összefüggéseken.

Mit tettek?

Kiadták a történelem folyamán oly sokszor kiadott parancsot: gyújtsák meg a máglyát. S evvel, csupán evvel az egyetlen ítéletvégrehajtással halálra ítélték azok nagy részét is, akik Semmelweisig gyermekágyi lázban meghaltak
Fejes Endre: Gondolta a fene

Hírek

Riport

További tartalmaink